En god arbetsplats börjar med rätt människor!

En god arbetsplats börjar med rätt människor!

En god arbetsplats börjar med rätt människor!

Vi på LMO Bemanning arbetar ständigt för att bevara en familjär atmosfär där du som konsult känner dig sedd, värderad och trygg. Hos oss tilldelas du en konsultchef som helt och hållet fokuserar på dina behov och gör sitt yttersta för att säkerställa uppdrag som väl överensstämmer med dina önskemål. Vi prioriterar dina behov och önskemål, för när du är nöjd, är vi nöjda.

Vi på LMO Bemanning arbetar ständigt för att bevara en familjär atmosfär där du som konsult känner dig sedd, värderad och trygg. Hos oss tilldelas du en konsultchef som helt och hållet fokuserar på dina behov och gör sitt yttersta för att säkerställa uppdrag som väl överensstämmer med dina önskemål. Vi prioriterar dina behov och önskemål, för när du är nöjd, är vi nöjda.

Vi på LMO Bemanning arbetar ständigt för att bevara en familjär atmosfär där du som konsult känner dig sedd, värderad och trygg. Hos oss tilldelas du en konsultchef som helt och hållet fokuserar på dina behov och gör sitt yttersta för att säkerställa uppdrag som väl överensstämmer med dina önskemål. Vi prioriterar dina behov och önskemål, för när du är nöjd, är vi nöjda.

Vi på LMO Bemanning arbetar ständigt för att bevara en familjär atmosfär där du som konsult känner dig sedd, värderad och trygg. Hos oss tilldelas du en konsultchef som helt och hållet fokuserar på dina behov och gör sitt yttersta för att säkerställa uppdrag som väl överensstämmer med dina önskemål, för när du är nöjd, är vi nöjda.

En god arbetsplats börjar med rätt människor!

Din partner inom sjukvård

och socialt arbete

Din partner inom sjukvård och socialt arbete

Din partner inom sjukvård

och socialt arbete

Din partner inom sjukvård och socialt arbete

Vi på LMO Bemanning förmedlar skickliga socionomer, arbetsledare och sjukvårdspersonal till arbetsplatser över hela Sverige. Sedan vår start 2018 har vi strävat efter att skapa en arbetsmiljö präglad av trygghet och kvalitet, både för våra anställda och för de socialkontor och instutitioner vi samarbetar med.


För dig som är arbetssökande erbjuder vi inte bara jobb, utan karriärsmöjligheter där du kan växa, utvecklas och göra en skillnad.

Vi på LMO Bemanning förmedlar skickliga socionomer, arbetsledare och sjukvårdspersonal till arbetsplatser över hela Sverige. Sedan starten 2018 under vårt tidigare namn LMO Socionomkonsult, har vi strävat efter att skapa en arbetsmiljö präglad av trygghet och kvalitet, både för våra anställda och för de socialkontor och institutioner vi samarbetar med. För dig som är arbetssökande erbjuder vi inte bara jobb, utan karriärsmöjligheter där du kan växa, utvecklas och göra en skillnad.Vi på LMO Bemanning förmedlar skickliga socionomer, arbetsledare och sjukvårdspersonal till arbetsplatser över hela Sverige. Sedan starten 2018 under vårt tidigare namn LMO Socionomkonsult, har vi strävat efter att skapa en arbetsmiljö präglad av trygghet och kvalitet, både för våra anställda och för de socialkontor och institutioner vi samarbetar med. För dig som är arbetssökande erbjuder vi inte bara jobb, utan karriärsmöjligheter där du kan växa, utvecklas och göra en skillnad.Vi på LMO Bemanning förmedlar skickliga socionomer, arbetsledare och sjukvårdspersonal till arbetsplatser över hela Sverige. Sedan vår start 2018 har vi strävat efter att skapa en arbetsmiljö präglad av trygghet och kvalitet, både för våra anställda och för de socialkontor och instutitioner vi samarbetar med. För dig som är arbetssökande erbjuder vi inte bara jobb, utan karriärsmöjligheter där du kan växa, utvecklas och göra en skillnad.


Våra samabetspartners

Våra samabetspartners

Våra samabetspartners

Våra samabetspartners

Vi har nära samarbete med
över 80 olika kommuner

Vi har nära samarbete med över 80 olika kommuner

Vi har nära samarbete med över 80 olika kommuner

Vi har nära samarbete med
över 80 olika kommuner

Vi på LMO Bemanning står redo att möta era behov av kompetenta sjuksköterskor, socionomer och arbetsledare med efarenhet och samarbetsförmåga.

Vi på LMO Bemanning står redo att möta era behov av kompetenta sjuksköterskor, socionomer och arbetsledare med efarenhet och samarbetsförmåga.

Vi på LMO Bemanning står redo att möta era behov av kompetenta sjuksköterskor, socionomer och arbetsledare med efarenhet och samarbetsförmåga.

Vi på LMO Bemanning står redo att möta era behov av kompetenta sjuksköterskor, socionomer och arbetsledare med efarenhet och samarbetsförmåga.

"Sedan jag började arbeta som konsult har jag en större frihet att disponera min tid och vad jag finner det viktigt att lägga min energi på. För mig är det viktigt att få möjlighet till att vidareutveckla nya tankesätt och idéer, vilket jag känner att jag får mer otvungenhet till som konsult."

"Sedan jag började arbeta som konsult har jag en större frihet att disponera min tid och vad jag finner det viktigt att lägga min energi på. För mig är det viktigt att få möjlighet till att vidareutveckla nya tankesätt och idéer, vilket jag känner att jag får mer otvungenhet till som konsult."

"Sedan jag började arbeta som konsult har jag en större frihet att disponera min tid och vad jag finner det viktigt att lägga min energi på. För mig är det viktigt att få möjlighet till att vidareutveckla nya tankesätt och idéer, vilket jag känner att jag får mer otvungenhet till som konsult."

Evelina, Socionomkonsult hos LMO


Evelina, Socionomkonsult hos LMO


Evelina, Socionomkonsult hos LMO


Evelina,

Socionomkonsult hos LMO


Våra konsulter

Socialt arbete

Socionomer

Våra erfarna socionomer är redo att bidra med sin expertis och empati inom socialt arbete, drivna av en stark övertygelse om att varje individ förtjänar stöd och möjligheter till ett bättre liv.

Sjuksköterskor

Chefer & Arbetsledare

Våra konsulter

Socialt arbete

Socionomer

Våra erfarna socionomer är redo att bidra med sin expertis och empati inom socialt arbete, drivna av en stark övertygelse om att varje individ förtjänar stöd och möjligheter till ett bättre liv.

Sjuksköterskor

Chefer & Arbetsledare

Våra konsulter

Socialt arbete

Socionomer

Våra erfarna socionomer är redo att bidra med sin expertis och empati inom socialt arbete, drivna av en stark övertygelse om att varje individ förtjänar stöd och möjligheter till ett bättre liv.

Sjuksköterskor

Chefer & Arbetsledare

Våra konsulter

Socialt arbete

Socionomer

Våra erfarna socionomer är redo att bidra med sin expertis och empati inom socialt arbete, drivna av en stark övertygelse om att varje individ förtjänar stöd och möjligheter till ett bättre liv.

Sjuksköterskor

Chefer & Arbetsledare

På LMO prioriterar vi våra konsulters välbefinnande och professionella utveckling vilket återspeglas i de marknadsledande lönerna, goda arbetsvillkor och tillgång till stöd och vägledning.

På LMO prioriterar vi våra konsulters välbefinnande och professionella utveckling vilket återspeglas i de marknadsledande lönerna, goda arbetsvillkor och tillgång till stöd och vägledning.

På LMO prioriterar vi våra konsulters välbefinnande och professionella utveckling vilket återspeglas i de marknadsledande lönerna, goda arbetsvillkor och tillgång till stöd och vägledning.

Marknadsledande löner

Marknadsledande löner

Marknadsledande löner

Vi sätter en hög standard med marknadsledande löner för våra konsulter.

Vi sätter en hög standard med marknadsledande löner för våra konsulter.

Vi sätter en hög standard med marknadsledande löner för våra konsulter.

Stöd & Vägledning

Vi erbjuder stöd och vägledning för att säkerställa en lyckad och trygg anställning.

Goda arbetsvillkor

Vi erbjuder goda arbetsvillkor med tjänstepension, försäkring och semesterersättning.

Garantilön

Vid övergång från en tidigare anställning erbjuder vi grantilön för ekonomisk trygghet.

Stöd & vägledning

Stöd & vägledning

Vi erbjuder stöd och vägledning för att säkerställa en lyckad och trygg anställning.

Vi erbjuder stöd och vägledning för att säkerställa en lyckad och trygg anställning.

Goda arbetsvillkor

Goda arbetsvillkor

Vi erbjuder goda arbetsvillkor med tjänstepension, försäkring och semesterersättning.

Vi erbjuder goda arbetsvillkor med tjänstepension, försäkring och semesterersättning.

Garantilön

Garantilön

Vid övergång från en tidigare anställning erbjuder vi grantilön för ekonomisk trygghet.

Vid övergång från en tidigare anställning erbjuder vi grantilön för ekonomisk trygghet.

Varför jobba som konsult för LMO?

Varför jobba som konsult för LMO?

Varför jobba som konsult för LMO?

Varför jobba som

konsult för LMO?

På LMO prioriterar vi våra konsulters välbefinnande och professionella utveckling vilket återspeglas i de marknadsledande lönerna, goda arbetsvillkor och tillgång till stöd och vägledning.

På LMO prioriterar vi våra konsulters välbefinnande och professionella utveckling vilket återspeglas i de marknadsledande lönerna, goda arbetsvillkor och tillgång till stöd och vägledning.

Marknadsledande löner

Vi sätter en hög standard med marknadsledande löner för våra konsulter.

Stöd & vägledning

Vi erbjuder stöd och vägledning för att säkerställa en lyckad och trygg anställning.

Goda arbetsvillkor

Vi erbjuder goda arbetsvillkor med tjänstepension, försäkring och semesterersättning.

Garantilön

Vid övergång från en tidigare anställning erbjuder vi grantilön för ekonomisk trygghet.

Glad socionomkonsult
Glad socionomkonsult
Glad socionomkonsult
Glad socionomkonsult
VD och grundare av LMO Bemanning
VD och grundare av LMO Bemanning
VD och grundare av LMO Bemanning
VD och grundare av LMO Bemanning

"På LMO strävar vi efter att hitta den perfekta matchningen för varje arbetsplats där kompetens, samarbetsvilja och trygghet är avgörande för både medarbetarnas välbefinnande och arbetsplatsens framgång. Vi erbjuder stöd och vägledning både till arbetsgivare och jobbsökare för att säkerställa en trygg och välfungerade arbetsplats."

"På LMO strävar vi efter att hitta den perfekta matchningen för varje arbetsplats där kompetens, samarbetsvilja och trygghet är avgörande för både medarbetarnas välbefinnande och arbetsplatsens framgång. Vi erbjuder stöd och vägledning både till arbetsgivare och jobbsökare för att säkerställa en trygg och välfungerade arbetsplats."

"På LMO strävar vi efter att hitta den perfekta matchningen för varje arbetsplats där kompetens, samarbetsvilja och trygghet är avgörande för både medarbetarnas välbefinnande och arbetsplatsens framgång. Vi erbjuder stöd och vägledning både till arbetsgivare och jobbsökare för att säkerställa en trygg och välfungerade arbetsplats."

"På LMO strävar vi efter att hitta den perfekta matchningen för varje arbetsplats där kompetens, samarbetsvilja och trygghet är avgörande för både medarbetarnas välbefinnande och arbetsplatsens framgång. Vi erbjuder stöd och vägledning både till arbetsgivare och jobbsökare för att säkerställa en trygg och välfungerade arbetsplats."

Henrik Sundin, VD & grundare av LMO Bemanning AB

Henrik Sundin, VD & grundare av LMO Bemanning AB

Henrik Sundin, VD & grundare av LMO Bemanning AB

Henrik Sundin, VD & grundare av LMO Bemanning AB

Kvinnlig socionom
Kvinnlig socionom
Kvinnlig socionom
Kvinnlig socionom

Socionomer i grunden

Socionomer i grunden

Socionomer i grunden

Socionomer i grunden

På LMO Bemanning har vi etablerade rötter i socionomsektorn, vilket speglar vår grundares långa erfarenhet och det omfattande nätverket av professionella kontakter han utvecklat inom yrket. Denna bakgrund ger oss en särskild förmåga att noggrant välja ut de mest lämpliga konsulterna för våra klienter. De konsulter vi anlitar är ofta tidigare kollegor som vi känner väl och har fullt förtroende för. Detta garanterar att de upprätthåller en hög standard av kunskap och tillförlitlighet i de projekt de engageras i.

På LMO Bemanning har vi etablerade rötter i socionomsektorn, vilket speglar vår grundares långa erfarenhet och det omfattande nätverket av professionella kontakter han utvecklat inom yrket. Denna bakgrund ger oss en särskild förmåga att noggrant välja ut de mest lämpliga konsulterna för våra klienter. De konsulter vi anlitar är ofta tidigare kollegor som vi känner väl och har fullt förtroende för. Detta garanterar att de upprätthåller en hög standard av kunskap och tillförlitlighet i de projekt de engageras i.

På LMO Bemanning har vi etablerade rötter i socionomsektorn, vilket speglar vår grundares långa erfarenhet och det omfattande nätverket av professionella kontakter han utvecklat inom yrket. Denna bakgrund ger oss en särskild förmåga att noggrant välja ut de mest lämpliga konsulterna för våra klienter. De konsulter vi anlitar är ofta tidigare kollegor som vi känner väl och har fullt förtroende för. Detta garanterar att de upprätthåller en hög standard av kunskap och tillförlitlighet i de projekt de engageras i.

På LMO Bemanning har vi etablerade rötter i socionomsektorn, vilket speglar vår grundares långa erfarenhet och det omfattande nätverket av professionella kontakter han utvecklat inom yrket. Denna bakgrund ger oss en särskild förmåga att noggrant välja ut de mest lämpliga konsulterna för våra klienter. De konsulter vi anlitar är ofta tidigare kollegor som vi känner väl och har fullt förtroende för. Detta garanterar att de upprätthåller en hög standard av kunskap och tillförlitlighet i de projekt de engageras i.


Sjukvårdskonsult

Låt jobben komma till dig!

Ställ in en jobbevakning hos oss och försäkrar dig om att du aldrig missar det perfekta jobbtillfället. Så snart vi har en position som uppfyller dina kriterier skickar vi ett mejl till dig!


Sjukvårdskonsult

Låt jobben komma till dig!

Ställ in en jobbevakning hos oss och försäkrar dig om att du aldrig missar det perfekta jobbtillfället. Så snart vi har en position som uppfyller dina kriterier skickar vi ett mejl till dig!

Sjukvårdskonsult

Låt jobben komma till dig!

Ställ in en jobbevakning hos oss och försäkrar dig om att du aldrig missar det perfekta jobbtillfället. Så snart vi har en position som uppfyller dina kriterier skickar vi ett mejl till dig!

Låt jobben

komma till dig!

Ställ in en jobbevakning hos oss och försäkrar dig om att du aldrig missar det perfekta jobbtillfället. Så snart vi har en position som uppfyller dina kriterier skickar vi ett mejl till dig!


Erfaren konsult
Erfaren konsult
Erfaren konsult
Glad skjusköterska
Glad skjusköterska
Glad skjusköterska

Bli konsult hos oss idag!

Bli konsult hos oss idag!

Bli konsult hos oss idag!

Utforska spännande karriärmöjligheter och ta nästa steg i din professionella resa genom att bli konsult hos oss.

Utforska spännande karriärmöjligheter och ta nästa steg i din professionella resa genom att bli konsult hos oss.

Utforska spännande karriärmöjligheter och ta nästa steg i din professionella resa genom att bli konsult hos oss.

Bli konsult hos oss idag!

Utforska spännande karriärmöjligheter och ta nästa steg i din professionella resa genom att bli konsult hos oss.

Jobbevakning

Anmäl dig till vår jobbevakning för att få de senaste lediga uppdragen direkt till din inbox!

Adress

Stadsängsgatan 6,

193 37 Sigtuna

Kontakt

info@lmobemanning.se

070-4680832

© LMO Bemanning AB - All rights served

Utvecklad av Sizeup Digital AB - Webbyrå

Jobbevakning

Anmäl dig till vår jobbevakning för att få de senaste

lediga uppdragen direkt till din inbox!

Adress

Stadsängsgatan 6,

193 37 Sigtuna

Kontakt

info@lmobemanning.se

070-4680832

© LMO Bemanning AB - All rights served

Utvecklad av Sizeup Digital AB - Webbyrå

Adress

Stadsängsgatan 6,

19337 Sigtuna

Integritet

GDPR & Integritetspolicy

Cookiepolicy

Kontakt

info@lmobemanning.se

070-4680832

Jobbevakning

Anmäl dig till vår jobbevakning för att få de

senaste lediga uppdragen direkt till din inbox!


Konsulter

Socionomkonsulter

Sjukvårdskonsulter

Jobbevakning

Anmäl dig till vår jobbevakning för att få de senaste

lediga uppdragen direkt till din inbox!

Adress

Stadsängsgatan 6,

193 37 Sigtuna

Kontakt

info@lmobemanning.se

070-4680832

© LMO Bemanning AB - All rights served

Utvecklad av Sizeup Digital AB - Webbyrå