Integritets & Cookiepolicy

Integritets &

Cookiepolicy

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Grundläggande information: namn


Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress


Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från webbplatsen eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.


Cookies: se vår information om cookies längre ner på sidan. Personuppgifterna samlas in direkt från dig vid samtycke eller genereras i samband med att du använder vår hemsida.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Grundläggande information: namn


Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress


Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från webbplatsen eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.


Cookies: se vår information om cookies längre ner på sidan. Personuppgifterna samlas in direkt från dig vid samtycke eller genereras i samband med att du använder vår hemsida.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Grundläggande information: namn


Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress


Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från webbplatsen eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.


Cookies: se vår information om cookies längre ner på sidan. Personuppgifterna samlas in direkt från dig vid samtycke eller genereras i samband med att du använder vår hemsida.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Grundläggande information: namn


Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress


Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från webbplatsen eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.


Cookies: se vår information om cookies längre ner på sidan. Personuppgifterna samlas in direkt från dig vid samtycke eller genereras i samband med att du använder vår hemsida.

Hur vi använder personuppgifter

Hur vi använder personuppgifter

Hur vi använder

personuppgifter

Hur vi använder personuppgifter

Leverans av tjänst/avtalVi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

‍
Hantering av kundrelationerVi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel handla om kundtjänst, hantering av klagomål och felsökning gällande ditt konto. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.


Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänsterVi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. En stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, till exempel kundaktivitet, kundhistorik och konto- och profilinformation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Anpassad användarupplevelse

Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till din kundrelation och vi använder personuppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Försäljning och marknadsföringVi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel reservera dig från att få e-post från oss. Utöver detta kan vi också be dig om samtycke att använda dina personuppgifter för så kallad profilering, där vi drar slutsatser om dina intressen och behov utifrån dina personuppgifter. Syftet med profileringen är att vår marknadsföring ska bli mer relevant.


Systemövervakning, felsökning m.m.

‍Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och kriminell verksamhetVi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och kriminell verksamhet.

‍
Den rättsliga grundenFölja rättsliga åtagandenI vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

Leverans av tjänst/avtalVi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

‍
Hantering av kundrelationerVi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel handla om kundtjänst, hantering av klagomål och felsökning gällande ditt konto. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.


Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänsterVi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. En stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, till exempel kundaktivitet, kundhistorik och konto- och profilinformation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Anpassad användarupplevelse

Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till din kundrelation och vi använder personuppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Försäljning och marknadsföringVi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel reservera dig från att få e-post från oss. Utöver detta kan vi också be dig om samtycke att använda dina personuppgifter för så kallad profilering, där vi drar slutsatser om dina intressen och behov utifrån dina personuppgifter. Syftet med profileringen är att vår marknadsföring ska bli mer relevant.


Systemövervakning, felsökning m.m.

‍Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och kriminell verksamhetVi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och kriminell verksamhet.

‍
Den rättsliga grundenFölja rättsliga åtagandenI vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

Leverans av tjänst/avtalVi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

‍
Hantering av kundrelationerVi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel handla om kundtjänst, hantering av klagomål och felsökning gällande ditt konto. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.


Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänsterVi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. En stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, till exempel kundaktivitet, kundhistorik och konto- och profilinformation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Anpassad användarupplevelse

Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till din kundrelation och vi använder personuppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Försäljning och marknadsföringVi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel reservera dig från att få e-post från oss. Utöver detta kan vi också be dig om samtycke att använda dina personuppgifter för så kallad profilering, där vi drar slutsatser om dina intressen och behov utifrån dina personuppgifter. Syftet med profileringen är att vår marknadsföring ska bli mer relevant.


Systemövervakning, felsökning m.m.

‍Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och kriminell verksamhetVi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och kriminell verksamhet.

‍
Den rättsliga grundenFölja rättsliga åtagandenI vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

Leverans av tjänst/avtalVi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

‍
Hantering av kundrelationerVi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel handla om kundtjänst, hantering av klagomål och felsökning gällande ditt konto. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.


Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänsterVi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. En stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, till exempel kundaktivitet, kundhistorik och konto- och profilinformation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Anpassad användarupplevelse

Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till din kundrelation och vi använder personuppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Försäljning och marknadsföringVi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel reservera dig från att få e-post från oss. Utöver detta kan vi också be dig om samtycke att använda dina personuppgifter för så kallad profilering, där vi drar slutsatser om dina intressen och behov utifrån dina personuppgifter. Syftet med profileringen är att vår marknadsföring ska bli mer relevant.


Systemövervakning, felsökning m.m.

‍Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och kriminell verksamhetVi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och kriminell verksamhet.

‍
Den rättsliga grundenFölja rättsliga åtagandenI vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

Dina rättigheter

Dina rättigheter

Dina rättigheter

Dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på info@lmobemanning.se


Rätt till insyn i egna uppgifterDu kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.


Rätt till rättelse av personuppgifter

‍

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.


Rätt till radering av personuppgifterDu har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.


Begränsning av behandling av personuppgifterI vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

‍Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.


Dataportabilitet

‍

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.


Du kan klaga på vår behandling av personuppgifterVi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till Integritetsskyddmyndigheten.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på info@lmobemanning.se


Rätt till insyn i egna uppgifterDu kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.


Rätt till rättelse av personuppgifter

‍

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.


Rätt till radering av personuppgifterDu har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.


Begränsning av behandling av personuppgifterI vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

‍Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.


Dataportabilitet

‍

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.


Du kan klaga på vår behandling av personuppgifterVi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till Integritetsskyddmyndigheten.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på info@lmobemanning.se


Rätt till insyn i egna uppgifterDu kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.


Rätt till rättelse av personuppgifter

‍

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.


Rätt till radering av personuppgifterDu har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.


Begränsning av behandling av personuppgifterI vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

‍Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.


Dataportabilitet

‍

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.


Du kan klaga på vår behandling av personuppgifterVi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till Integritetsskyddmyndigheten.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på info@lmobemanning.se


Rätt till insyn i egna uppgifterDu kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.


Rätt till rättelse av personuppgifter

‍

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.


Rätt till radering av personuppgifterDu har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.


Begränsning av behandling av personuppgifterI vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

‍Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.


Dataportabilitet

‍

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.


Du kan klaga på vår behandling av personuppgifterVi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till Integritetsskyddmyndigheten.

Cookie Policy

Cookie Policy

Cookie Policy

Cookie Policy

1. Introduktion
Vår webbplats, https://lmobemanning.se (hädanefter: "webbplatsen") använder cookies och andra relaterade teknologier (för bekvämlighets skull kallas all teknik för "cookies"). I dokumentet nedan informerar vi dig om användningen av cookies på vår webbplats.

2. Vad är cookies?
En cookie är en liten enkel fil som skickas tillsammans med sidor på denna webbplats och lagras av din webbläsare på din dators eller annan enhets hårddisk. Informationen som lagras däri kan returneras till våra servrar eller till relevanta tredje parters servrar under ett efterföljande besök.

3. Vad är skript?
Ett script är en bit programkod som används för att få webbplatsen att fungera korrekt och interaktivt. Denna kod körs på vår server eller på din enhet.

4. Vad är en pixeltagg?
En pixeltagg är en liten, osynlig bit text eller bild på en webbplats som används för att övervaka trafiken på en webbplats. För att göra detta lagras olika data om dig med hjälp av pixeltagg.

5. Cookies

5.1 Tekniska eller funktionella cookies
Vissa cookies säkerställer att vissa delar av webbplatsen fungerar korrekt och att dina användarpreferenser förblir kända. Genom att placera funktionella cookies gör vi det enklare för dig att besöka och navigera på vår webbplats. På så sätt behöver du inte upprepade gånger ange samma information när du besöker vår hemsida. Vi kan komma att placera dessa cookies utan ditt samtycke.

5.2 Cookies för statistik
Vi använder cookies för statistik för att optimera webbplatsupplevelsen för våra användare. Med dessa cookies får vi insikter i användningen av vår webbplats. Vi ber dig om tillåtelse att placera cookies för statistik.

5.3 Marknadsförings-/spårningscookies
Marknadsförings-/spårningscookies är cookies eller någon annan form av lokal lagring, som används för att skapa användarprofiler för att visa reklam eller för att spåra användaren på denna webbplats eller på flera webbplatser för liknande marknadsföringsändamål.

6. Samtycke
När du besöker vår webbplats för första gången kommer vi att visa dig ett popup-fönster med en förklaring om cookies. Så fort du klickar på "Spara inställningar" samtycker du till att vi använder de kategorier av cookies och tillägg som du valde i popup-fönstret, som beskrivs i denna cookiepolicy. Du kan inaktivera användningen av cookies via din webbläsare, men observera att vår webbplats då kanske inte längre fungerar korrekt.

7. Aktivera/inaktivera och ta bort cookies
Du kan använda din webbläsare för att automatiskt eller manuellt radera cookies. Du kan också ange att vissa cookies inte får placeras. Ett annat alternativ är att ändra inställningarna för din webbläsare så att du får ett meddelande varje gång en cookie placeras. För mer information om dessa alternativ, se instruktionerna i hjälpavsnittet i din webbläsare. Observera att vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om alla cookies är inaktiverade. Om du raderar cookies i din webbläsare kommer de att placeras igen efter ditt samtycke när du besöker vår webbplats igen.

8. Dina rättigheter med avseende på personuppgifter
Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter: Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas. Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss. Rätt till tillrättaläggande: du har rätt att komplettera, korrigera, ha raderat eller blockerat dina personuppgifter när du vill. Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla det samtycket och att få dina personuppgifter raderade. Rätt att överföra: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den registeransvarige och överföra den i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig. Rätt att invända: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta, om det inte finns befogade skäl för behandling. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss. Se kontaktuppgifterna längst ner i denna cookiepolicy. Om du har ett klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra från dig, men du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Data Protection Authority).

9. Kontaktdetaljer
För frågor och/eller kommentarer om vår cookiepolicy och denna redogörelse, vänligen kontakta oss genom följande kontaktuppgifter:
Webbplats: https://lmobemanning.se
E-post: info@lmobemanning.se

Denna cookiepolicy uppdaterades senast den 5 maj 2024 och gäller för medborgare och lagliga permanentboende i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

1. Introduktion
Vår webbplats, https://lmobemanning.se (hädanefter: "webbplatsen") använder cookies och andra relaterade teknologier (för bekvämlighets skull kallas all teknik för "cookies"). I dokumentet nedan informerar vi dig om användningen av cookies på vår webbplats.

2. Vad är cookies?
En cookie är en liten enkel fil som skickas tillsammans med sidor på denna webbplats och lagras av din webbläsare på din dators eller annan enhets hårddisk. Informationen som lagras däri kan returneras till våra servrar eller till relevanta tredje parters servrar under ett efterföljande besök.

3. Vad är skript?
Ett script är en bit programkod som används för att få webbplatsen att fungera korrekt och interaktivt. Denna kod körs på vår server eller på din enhet.

4. Vad är en pixeltagg?
En pixeltagg är en liten, osynlig bit text eller bild på en webbplats som används för att övervaka trafiken på en webbplats. För att göra detta lagras olika data om dig med hjälp av pixeltagg.

5. Cookies

5.1 Tekniska eller funktionella cookies
Vissa cookies säkerställer att vissa delar av webbplatsen fungerar korrekt och att dina användarpreferenser förblir kända. Genom att placera funktionella cookies gör vi det enklare för dig att besöka och navigera på vår webbplats. På så sätt behöver du inte upprepade gånger ange samma information när du besöker vår hemsida. Vi kan komma att placera dessa cookies utan ditt samtycke.

5.2 Cookies för statistik
Vi använder cookies för statistik för att optimera webbplatsupplevelsen för våra användare. Med dessa cookies får vi insikter i användningen av vår webbplats. Vi ber dig om tillåtelse att placera cookies för statistik.

5.3 Marknadsförings-/spårningscookies
Marknadsförings-/spårningscookies är cookies eller någon annan form av lokal lagring, som används för att skapa användarprofiler för att visa reklam eller för att spåra användaren på denna webbplats eller på flera webbplatser för liknande marknadsföringsändamål.

6. Samtycke
När du besöker vår webbplats för första gången kommer vi att visa dig ett popup-fönster med en förklaring om cookies. Så fort du klickar på "Spara inställningar" samtycker du till att vi använder de kategorier av cookies och tillägg som du valde i popup-fönstret, som beskrivs i denna cookiepolicy. Du kan inaktivera användningen av cookies via din webbläsare, men observera att vår webbplats då kanske inte längre fungerar korrekt.

7. Aktivera/inaktivera och ta bort cookies
Du kan använda din webbläsare för att automatiskt eller manuellt radera cookies. Du kan också ange att vissa cookies inte får placeras. Ett annat alternativ är att ändra inställningarna för din webbläsare så att du får ett meddelande varje gång en cookie placeras. För mer information om dessa alternativ, se instruktionerna i hjälpavsnittet i din webbläsare. Observera att vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om alla cookies är inaktiverade. Om du raderar cookies i din webbläsare kommer de att placeras igen efter ditt samtycke när du besöker vår webbplats igen.

8. Dina rättigheter med avseende på personuppgifter
Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter: Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas. Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss. Rätt till tillrättaläggande: du har rätt att komplettera, korrigera, ha raderat eller blockerat dina personuppgifter när du vill. Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla det samtycket och att få dina personuppgifter raderade. Rätt att överföra: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den registeransvarige och överföra den i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig. Rätt att invända: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta, om det inte finns befogade skäl för behandling. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss. Se kontaktuppgifterna längst ner i denna cookiepolicy. Om du har ett klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra från dig, men du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Data Protection Authority).

9. Kontaktdetaljer
För frågor och/eller kommentarer om vår cookiepolicy och denna redogörelse, vänligen kontakta oss genom följande kontaktuppgifter:
Webbplats: https://lmobemanning.se
E-post: info@lmobemanning.se

Denna cookiepolicy uppdaterades senast den 5 maj 2024 och gäller för medborgare och lagliga permanentboende i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

1. Introduktion
Vår webbplats, https://lmobemanning.se (hädanefter: "webbplatsen") använder cookies och andra relaterade teknologier (för bekvämlighets skull kallas all teknik för "cookies"). I dokumentet nedan informerar vi dig om användningen av cookies på vår webbplats.

2. Vad är cookies?
En cookie är en liten enkel fil som skickas tillsammans med sidor på denna webbplats och lagras av din webbläsare på din dators eller annan enhets hårddisk. Informationen som lagras däri kan returneras till våra servrar eller till relevanta tredje parters servrar under ett efterföljande besök.

3. Vad är skript?
Ett script är en bit programkod som används för att få webbplatsen att fungera korrekt och interaktivt. Denna kod körs på vår server eller på din enhet.

4. Vad är en pixeltagg?
En pixeltagg är en liten, osynlig bit text eller bild på en webbplats som används för att övervaka trafiken på en webbplats. För att göra detta lagras olika data om dig med hjälp av pixeltagg.

5. Cookies

5.1 Tekniska eller funktionella cookies
Vissa cookies säkerställer att vissa delar av webbplatsen fungerar korrekt och att dina användarpreferenser förblir kända. Genom att placera funktionella cookies gör vi det enklare för dig att besöka och navigera på vår webbplats. På så sätt behöver du inte upprepade gånger ange samma information när du besöker vår hemsida. Vi kan komma att placera dessa cookies utan ditt samtycke.

5.2 Cookies för statistik
Vi använder cookies för statistik för att optimera webbplatsupplevelsen för våra användare. Med dessa cookies får vi insikter i användningen av vår webbplats. Vi ber dig om tillåtelse att placera cookies för statistik.

5.3 Marknadsförings-/spårningscookies
Marknadsförings-/spårningscookies är cookies eller någon annan form av lokal lagring, som används för att skapa användarprofiler för att visa reklam eller för att spåra användaren på denna webbplats eller på flera webbplatser för liknande marknadsföringsändamål.

6. Samtycke
När du besöker vår webbplats för första gången kommer vi att visa dig ett popup-fönster med en förklaring om cookies. Så fort du klickar på "Spara inställningar" samtycker du till att vi använder de kategorier av cookies och tillägg som du valde i popup-fönstret, som beskrivs i denna cookiepolicy. Du kan inaktivera användningen av cookies via din webbläsare, men observera att vår webbplats då kanske inte längre fungerar korrekt.

7. Aktivera/inaktivera och ta bort cookies
Du kan använda din webbläsare för att automatiskt eller manuellt radera cookies. Du kan också ange att vissa cookies inte får placeras. Ett annat alternativ är att ändra inställningarna för din webbläsare så att du får ett meddelande varje gång en cookie placeras. För mer information om dessa alternativ, se instruktionerna i hjälpavsnittet i din webbläsare. Observera att vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om alla cookies är inaktiverade. Om du raderar cookies i din webbläsare kommer de att placeras igen efter ditt samtycke när du besöker vår webbplats igen.

8. Dina rättigheter med avseende på personuppgifter
Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter: Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas. Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss. Rätt till tillrättaläggande: du har rätt att komplettera, korrigera, ha raderat eller blockerat dina personuppgifter när du vill. Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla det samtycket och att få dina personuppgifter raderade. Rätt att överföra: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den registeransvarige och överföra den i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig. Rätt att invända: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta, om det inte finns befogade skäl för behandling. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss. Se kontaktuppgifterna längst ner i denna cookiepolicy. Om du har ett klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra från dig, men du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Data Protection Authority).

9. Kontaktdetaljer
För frågor och/eller kommentarer om vår cookiepolicy och denna redogörelse, vänligen kontakta oss genom följande kontaktuppgifter:
Webbplats: https://lmobemanning.se
E-post: info@lmobemanning.se

Denna cookiepolicy uppdaterades senast den 5 maj 2024 och gäller för medborgare och lagliga permanentboende i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

1. Introduktion
Vår webbplats, https://lmobemanning.se (hädanefter: "webbplatsen") använder cookies och andra relaterade teknologier (för bekvämlighets skull kallas all teknik för "cookies"). I dokumentet nedan informerar vi dig om användningen av cookies på vår webbplats.

2. Vad är cookies?
En cookie är en liten enkel fil som skickas tillsammans med sidor på denna webbplats och lagras av din webbläsare på din dators eller annan enhets hårddisk. Informationen som lagras däri kan returneras till våra servrar eller till relevanta tredje parters servrar under ett efterföljande besök.

3. Vad är skript?
Ett script är en bit programkod som används för att få webbplatsen att fungera korrekt och interaktivt. Denna kod körs på vår server eller på din enhet.

4. Vad är en pixeltagg?
En pixeltagg är en liten, osynlig bit text eller bild på en webbplats som används för att övervaka trafiken på en webbplats. För att göra detta lagras olika data om dig med hjälp av pixeltagg.

5. Cookies

5.1 Tekniska eller funktionella cookies
Vissa cookies säkerställer att vissa delar av webbplatsen fungerar korrekt och att dina användarpreferenser förblir kända. Genom att placera funktionella cookies gör vi det enklare för dig att besöka och navigera på vår webbplats. På så sätt behöver du inte upprepade gånger ange samma information när du besöker vår hemsida. Vi kan komma att placera dessa cookies utan ditt samtycke.

5.2 Cookies för statistik
Vi använder cookies för statistik för att optimera webbplatsupplevelsen för våra användare. Med dessa cookies får vi insikter i användningen av vår webbplats. Vi ber dig om tillåtelse att placera cookies för statistik.

5.3 Marknadsförings-/spårningscookies
Marknadsförings-/spårningscookies är cookies eller någon annan form av lokal lagring, som används för att skapa användarprofiler för att visa reklam eller för att spåra användaren på denna webbplats eller på flera webbplatser för liknande marknadsföringsändamål.

6. Samtycke
När du besöker vår webbplats för första gången kommer vi att visa dig ett popup-fönster med en förklaring om cookies. Så fort du klickar på "Spara inställningar" samtycker du till att vi använder de kategorier av cookies och tillägg som du valde i popup-fönstret, som beskrivs i denna cookiepolicy. Du kan inaktivera användningen av cookies via din webbläsare, men observera att vår webbplats då kanske inte längre fungerar korrekt.

7. Aktivera/inaktivera och ta bort cookies
Du kan använda din webbläsare för att automatiskt eller manuellt radera cookies. Du kan också ange att vissa cookies inte får placeras. Ett annat alternativ är att ändra inställningarna för din webbläsare så att du får ett meddelande varje gång en cookie placeras. För mer information om dessa alternativ, se instruktionerna i hjälpavsnittet i din webbläsare. Observera att vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om alla cookies är inaktiverade. Om du raderar cookies i din webbläsare kommer de att placeras igen efter ditt samtycke när du besöker vår webbplats igen.

8. Dina rättigheter med avseende på personuppgifter
Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter: Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas. Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss. Rätt till tillrättaläggande: du har rätt att komplettera, korrigera, ha raderat eller blockerat dina personuppgifter när du vill. Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla det samtycket och att få dina personuppgifter raderade. Rätt att överföra: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den registeransvarige och överföra den i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig. Rätt att invända: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta, om det inte finns befogade skäl för behandling. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss. Se kontaktuppgifterna längst ner i denna cookiepolicy. Om du har ett klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra från dig, men du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Data Protection Authority).

9. Kontaktdetaljer
För frågor och/eller kommentarer om vår cookiepolicy och denna redogörelse, vänligen kontakta oss genom följande kontaktuppgifter:
Webbplats: https://lmobemanning.se
E-post: info@lmobemanning.se

Denna cookiepolicy uppdaterades senast den 5 maj 2024 och gäller för medborgare och lagliga permanentboende i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

Jobbevakning

Anmäl dig till vår jobbevakning för att få de senaste lediga uppdragen direkt till din inbox!

Adress

Stadsängsgatan 6,

193 37 Sigtuna

Kontakt

info@lmobemanning.se

070-4680832

© LMO Bemanning AB - All rights served

Utvecklad av Sizeup Digital AB - Webbyrå

Jobbevakning

Anmäl dig till vår jobbevakning för att få de senaste

lediga uppdragen direkt till din inbox!

Adress

Stadsängsgatan 6,

193 37 Sigtuna

Kontakt

info@lmobemanning.se

070-4680832

© LMO Bemanning AB - All rights served

Utvecklad av Sizeup Digital AB - Webbyrå

Adress

Stadsängsgatan 6,

19337 Sigtuna

Integritet

GDPR & Integritetspolicy

Cookiepolicy

Kontakt

info@lmobemanning.se

070-4680832

Jobbevakning

Anmäl dig till vår jobbevakning för att få de

senaste lediga uppdragen direkt till din inbox!


Konsulter

Socionomkonsulter

Sjukvårdskonsulter

Jobbevakning

Anmäl dig till vår jobbevakning för att få de senaste

lediga uppdragen direkt till din inbox!

Adress

Stadsängsgatan 6,

193 37 Sigtuna

Kontakt

info@lmobemanning.se

070-4680832

© LMO Bemanning AB - All rights served

Utvecklad av Sizeup Digital AB - Webbyrå